SƠN LÓT NGOÀI TRỜI MAXILITE 18 lít - Sơn Khoa Minh

SƠN LÓT NGOÀI TRỜI MAXILITE 18 lít

1,220,000

Giúp bảo vệ bức tường khỏi hiện tượng bị kiềm hóa và tăng độ bền cho lớp sơn phủ.

Tham khảo toàn bộ các sản phẩm Maxilite tại đây
Danh mục: