Bột trét cao cấp nội thất màu trắng JOTUN Interior Putty – 40kg/bao

240,000

Thông số kỹ thuật Bột trét nôi thất Jotun Interior Putty

Danh mục: