Bột trét cao cấp nội thất màu trắng JOTUN Interior Putty - 40kg/bao - Sơn Khoa Minh

Bột trét cao cấp nội thất màu trắng JOTUN Interior Putty – 40kg/bao

230,000

Thông số kỹ thuật Bột trét nôi thất Jotun Interior Putty

Danh mục: