SƠN LÓT NGĂN NGỪA RỈ SÉT MAXILITE - Sơn Khoa Minh

SƠN LÓT NGĂN NGỪA RỈ SÉT MAXILITE

Sơn lót gốc alkyd thích hợp cho kim loại trong nhà và ngoài trời với các tính năng ưu việt.

Danh mục: