SƠN LÓT NGĂN NGỪA RỈ SÉT MAXILITE

Sơn lót gốc alkyd thích hợp cho kim loại trong nhà và ngoài trời với các tính năng ưu việt.

Danh mục: